Firma w Austrii – warto wiedzieć

Prowadzenie działalności gospodarczej w Austrii jest zadaniem dość skomplikowanym oraz znacznym wyzwaniem dla przedsiębiorcy. Trudności przy rejestracji i prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczą również obywateli z nowych krajów członkowskich UE. Wprawdzie dla tych obywateli w Austrii nie istnieją ograniczenia w dostępie do rynku pracy. Jednakże ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping- Bekämpfungsgesetz), w skrócie LSDB-G. Wprowadziła istotne zmiany dotyczące warunków zatrudniania w Austrii pracowników z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Litwy, Łotwy i Estonii, Bulgarii i Rumunii).

Niezależnie od swobody bycia zatrudnionym, Polacy mają prawo do prowadzenia na terenie Austrii samodzielnej działalności zarobkowej określanej jako tzw. samozatudnienie (niem. selbstständige Erwerbstätigkeit). Zgodnie z zapisami ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (niem. Gewerbeordnung). Ustawa ta wyróżnia działalność niereglamentowaną oraz działalność reglamentowaną. Taką jak np. usługi budowlane, gdzie uzyskanie austriackiej zgody na prowadzenie działalności jest skomplikowane.

Samodzielna działalność gospodarcza może być prowadzona w postaci różnorodnych firm np. w ramach mikro przedsiębiorstwa (niem. Einzelunternehmen). Którego szczególnym przypadkiem jest jednoosobowa działalność gospodarcza (nazywana potocznie Ein-Personen-Unternehmen EPU lub też Gewerbe). w Formie spółki osobowej (jawnej, cywilnej, komandytowej), w formie spółki kapitałowej (sp. z o. o. lub S.A.), w ramach wolnego zawodu lub fundacji. Wszystkie te dopuszczone austriackim prawem formy zostały przedstawione na schemacie w dalszej części niniejszego opracowania.

Firma w Austrii – Przetargi w Austrii można znaleźć na następujących stronach internetowych:

http://www.ankoe.at/index.php?id=8
przetargi publiczne w Austrii (płatne: 345,- EUR/rok)

https://www.ausschreibung.at/
przetargi publiczne dot. budownictwa (płatne: ca. 50, – EUR/m-c)

http://www.diebauzeitung.at/ausschreibungen-95803.html
przetargi publiczne dot. budownictwa

https://www.ava-online.at/
przetargi publiczne dot. budownictwa dróg i kolei (ASFiNAG, ÖBB)

a także na stronie UE Tenders Electronic Daily (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej):

http://ted.europa.eu/Exec?Template=TED/homepage.htm&DataFlow=hRead.dfl&hpt=ALL&StatLang=PL

Podatek PIT w Austrii

Zmniejszenie obciążeń podatkowych za sprawą reformy pozwoli (od 01.01.2009 r.) na pozostawienie w kieszeniach znacznej części spośród 6,5 mln austriackich podatników kwoty rzędu 2,2 mld euro. Rząd liczy, że te zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na zwiększenie popytu wewnętrznego.

Źródło: Ambasada RP w Wiedniu – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (wien.trade.gov.pl)