Wydarzenie w Austrii – 2010 / 2011 rok

Zmarł prof. Krzysztof Jan Skubiszewski

W dniu 8 lutego 2010 r. zmarł prof. Krzysztof Jan Skubiszewski.

Prof. Krzysztof Skubiszewski urodził się w 1926 r. w Poznaniu. Był wybitnym specjalistą z zakresu prawa międzynarodowego, politykiem oraz publicystą. Ukończył studia prawnicze w Poznaniu. W 1973 r. został profesorem Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk. A w połowie lat 90. – Polskiej Akademii Umiejętności. Następnie został członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk. W latach 1981-1984 wchodził w skład Rady Społecznej przy Prymasie Polski. Od 1986 r. do 1989 r. uczestniczył w pracach Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa. Gdzie od strony prawnej zajmował się wznowieniem działalności Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

W latach 1989-1993 prof. Krzysztof Skubiszewski był ministrem spraw zagranicznych w rządach: Tadeusza Mazowieckiego, Krzysztofa Bieleckiego oraz Hanny Suchockiej. W tym okresie, m.in. dzięki jego wybitnym zdolnościom dyplomatycznym, wiedzy prawniczej, doświadczeniu, konsekwencji i determinacji. Doszło do przełomu w relacjach polsko-niemieckich. Jedną z pierwszych decyzji, jaką K. Skubiszewski podjął po objęciu funkcji ministra spraw zagranicznych, było zapewnienie pomocy uciekinierom z NRD. Którzy schronili się w ambasadzie RFN w Warszawie. W tym czasie Profesor pozostawał w stałym kontakcie z ministrem spraw zagranicznych RFN Hansem-Dietrichem Genscherem. Współpraca ta zaowocowała w dalszym okresie podpisaniem w dniu 14 listopada 1990 r. układu granicznego między Polską a zjednoczonymi Niemcami, w którym RFN uznała granicę na Odrze i Nysie. Profesor Skubiszewski negocjował także, zawarty 17 czerwca 1991 r., traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Wydarzenie w Austrii: Trójkąt Weimarski

Minister Krzysztof Skubiszewski był również współarchitektem Trójkąta Weimarskiego. W latach jego urzędowania zaczęły powstawać polsko-niemieckie euroregiony, powołano Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, jak też zainicjowano rozmowy o przystąpieniu Polski do NATO. Powstał także duńsko-niemiecko-polski Wielonarodowy Korpus w Szczecinie. Ponadto Polska, przy poparciu Niemiec, zaczęła starania o przystąpienie do Wspólnoty Europejskiej.

Po odejściu z rządu prof. Krzysztof Skubiszewski został przewodniczącym Trybunału Rozjemczego USA-Iran oraz sędzią ad hoc Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.

Prof. Krzysztof Skubiszewski został uhonorowany tytułem doktora honoris causa kilku uniwersytetów. Był także kawalerem najwyższych odznaczeń polskich i międzynarodowych, w tym Orderu Orła Białego oraz Krzyża Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Wspólnie z Hansem-Dietrichem Genscherem otrzymał w 1993 r. prestiżową nagrodę ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec. W 2005 prof. K. Skubiszewski został uhonorowany polsko-niemiecką nagrodą Pomerania Nostra, przyznawaną ludziom szczególnie zasłużonym dla Pomorza Zachodniego i Przedniego. 13 listopada 2009 „w uznaniu wybitnych zasług dla polskiej służby zagranicznej i dorobku naukowego na arenie międzynarodowej” minister Radosław Sikorski nadał mu Odznakę Honorową „Bene Merito”.

Prof. K. Skubiszewski opublikował m.in.: „Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych” (1965), „Zachodnia granica Polski” (1969), „Resolutions of the General Assembly of the United Nations” (1985), „Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993″ (1997) oraz ponad sto pięćdziesiąt artykułów w różnych językach na tematy prawa międzynarodowego i polityki zagranicznej.

Wydarzenie w Austrii: Polsko-austriacka wymiana młodzieżowa

W ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego z Volksschule – Am Tabor w Neusiedl/See (Burgenland) gościła w Austrii grupa uczniów z Polski, którzy razem z uczniami austriackimi oraz opiekunami 24 maja 2011 r. odwiedzili Ambasadę.

Dowiedzieli się, na czym polega praca dyplomaty, jak rozwijają się kontakty polsko-austriackie i jakie zadania czekają nas w związku z prezydencja Polski w Radzie UE. Szczególne wrażenie zrobiły na małych gościach salony reprezentacyjne ambasady. W 2012 r. dzieci z Neusiedl pojadą do Rybnika i odwiedzą też Kraków.

Źródło: Ambasada RP w Wiedniu (wieden.msz.gov.pl)